1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Έλεγχος Θυρεοειδούς

THYROID CONTROL


Thyroid Testing is offered in all Euromedica Group’s Diagnostic Centers. For more information, contact the center that serves you best, by phone or e-mail.

THYROID CONTROL
TSH
FT3
FT4
Anti-TPO
Anti-TG
THYROID U/S