1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
έλεγχο Χοληστερίνης, Τριγλυκεριδίων, HDL, LDL και Αθηρωματικού Δείκτη

CHECK UP FOR HEALTH CERTIFICATE


The work health certificate test is performed in all Euromedica Group’s Diagnostic Centers, except Peristeri & Larissa MD. For more information, contact the center that serves you best, by phone or e-mail.

HEALTH CERTIFICATE TEST
CHEST X-RAY
FECAL TEST OF PARASITES
FECAL CULTURE