1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία

Έπαινο από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία έλαβαν οι κλινικές της Euromedica


‘Επαινο στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού σε δύο κλινικές του ομίλου Euromedica απένειμε η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεφρολογίας ,που διοργανώθηκε από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία, τον Μάιο, στη Θεσσαλονίκη.

Η τιμητική διάκριση της Γενικής Κλινικής “Ζωοδόχος Πηγή” στην Κοζάνη και της Γενικής Κλινικής Δωδεκανήσου στη Ρόδο αφορά στα μέτρα που έλαβαν, ειδικότερα στο κλειστό τμήμα της Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πανδημία του Covid-19. Ανάλογοι έπαινοι απονεμήθηκαν και σε άλλες κλινικές της χώρας.

Οι μονάδες της Euromedica λειτουργούν με όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας που επιβάλλουν οι κανονισμοί της πολιτείας για τον Covid-19.

Ας σημειωθεί επίσης ότι η Γενική  Κλινική “Ζωοδόχος Πηγή” στην Κοζάνη συμμετείχε ενεργά  στην προσπάθεια του υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας στην περιοχή τους προηγούμενους μήνες, διαθέτοντας κλίνες για τη νοσηλεία non Covid περιστατικών.