1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Καλωσορίσατε στον
Όμιλο Euromedica

Ο Όμιλος Euromedica διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελληνική Επικράτεια. Ο Όμιλος παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου, το οποίο απαρτίζεται από διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κέντρα αποκατάστασης στις μεγαλύτερες Ελληνικές πόλεις.

Ο Όμιλος Εuromedica κυριαρχεί στη Θεσσαλονίκη με τρεις Γενικές Κλινικές, μία Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ένα Κέντρο Αποκατάστασης και επτά Διαγνωστικά Κέντρα. Η παρουσία στην ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα είναι εξίσου ισχυρή με μια Γενική Κλινική και Διαγνωστικά Κέντρα σε Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη και Κατερίνη. Στην Κεντρική Ελλάδα ο Όμιλος έχει παρουσία στην Λάρισα με ένα Διαγνωστικό Κέντρο.

Στην Αττική, ο Όμιλος λειτουργεί και εξελίσσει ένα δίκτυο δέκα Διαγνωστικών Κέντρων .

Τέλος, η Euromedica, διαθέτει δύο υπερσύγχρονες κλινικές στα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδος, την Κρήτη και την Ρόδο. Στην Κρήτη, λειτουργεί επιπλέον και δύο Διαγνωστικά Κέντρα.

OUR
VI
SION

Το όραμά μας

Να αποτελούμε το σημείο αναφοράς για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας υγείας.

OUR
MIS
SION

Η Αποστολή μας

Η αποστολή της Euromedica είναι να προσφέρει καινοτόμες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενή και σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό:

  • Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ιατρούς στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε
  • Επανδρώνουμε τις μονάδες μας με άρτια καταρτισμένο και έμπειρο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
  • Εφαρμόζουμε εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού μας καθώς και επιστημονικές ενημερώσεις προς τους συνεργάτες ιατρούς μας
  • Ανανεώνουμε διαρκώς τον ιατροτεχνολογικό μας εξοπλισμό, επενδύοντας σε μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, μέσω του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που εφαρμόζουμε