1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Νέα Eποχή για τη Euromedica


Νέα εποχή σηματοδοτεί για τον Όμιλο Euromedica η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της διαδικασίας εξυγίανσης, με την έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρίας Euromedica Α.Ε. Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών.

H νέα εταιρία, στην οποία μεταβιβάζεται το ενεργητικό και το παθητικό της Euromedica, συστήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης με ιδρυτικούς μετόχους τη Farallon και την Τράπεζα Πειραιώς.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Euromedica συμμετέχουν ο κ. Τάκης Δουμάνογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ως μέλη ο κ. Philipp Theodor Strepp, o κ. Ιωάννης Βογιατζής, ο κ. Cyrille Yann Nicolas Petit και ο κ. Αλέξιος Κομνηνός.

«Στόχος μας είναι η Euromedica να πρωτοπορήσει στον τομέα της παροχής Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας» δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου κ. Τάκης Δουμάνογλου, τονίζοντας ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός σφραγίζει το τέλος μίας δύσκολης περιόδου και ανοίγει τους ορίζοντες για τη νέα πορεία του Ομίλου, σε εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου που προβλέπει και η συμφωνία της εξυγίανσης.

«Ακόμα και στις πιο δύσκολες φάσεις της διαδρομής αυτής, ο Όμιλος Euromedica με τη στήριξη της Farallon, αρχικά με την ιδιότητα της ως βασικού πιστωτή και σήμερα του βασικού μετόχου, δεν σταμάτησε τις επενδύσεις για την ανανέωση και την επαναλειτουργία μονάδων, την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών υποδομών ή  την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Σήμερα, το επενδυτικό μας πρόγραμμα, ύψους περίπου €50 εκατομμυρίων, συνεχίζεται με έντονο ρυθμό.  Στόχος είναι να φέρει τη Euromedica στην κορυφή, μέσα από την επέκταση, τη διαρκή ανανέωση του εξοπλισμού, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τον εμπλουτισμό του στελεχιακού και επιστημονικού της δυναμικού, ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται διαρκώς η παροχή στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα με τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος τεχνολογικά προηγμένου και ασφαλούς για όλους όσους εργάζονται, επισκέπτονται ή νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις  μας, έμφαση θα δοθεί και στην ανάπτυξη της έρευνας σε τομείς διάγνωσης αλλά και θεραπείας. Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς τη συνδρομή και την προσπάθεια των εργαζόμενων και των συνεργατών ιατρών του Ομίλου, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, έναν έναν,  για τη συμβολή τους και να τους καλέσω να συνεχίσουμε μαζί στη νέα, δημιουργική μας πορεία. Η εταιρική αλλαγή δεν μεταβάλλει τις σχέσεις του Ομίλου με τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της» τόνισε ο κ. Δουμάνογλου.

Ο δρόμος για την ίδρυση της νέας εταιρίας  άνοιξε τον Μάιο 2021 με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο ενέκρινε το σχέδιο εξυγίανσης του Ομίλου. Η υλοποίηση του σχεδίου αυτού περιλαμβάνει μία σειρά από διαδικασίες, τις οποίες ενέκρινε η πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων.