1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

CHECK UP Σ.Μ.Ν.


Το Check Up για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα διενεργείται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου Euromedica. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP Σ.Μ.Ν.
Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας Α
Αυστραλιανό Αντιγόνο (Ηπατίτιδα Β)
Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας C
Έλεγχος HIV

τιμή

32€