1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

CHECK UP ΠΡΟΣΤΑΤΗ


Το Check Up Προστάτη διενεργείται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου Euromedica. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΠΡΟΣΤΑΤΗ
PSA
F-PSA
Ratio
Υπερηχογράφημα Ουροδόχου Κύστεως – Προστάτη

τιμή

35€