1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 40


Το check up γυναικών εώς 40 ετών διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica, εκτός Αγίας Παρασκευής, Περιστερίου, Τούμπας, Πολίχνης, Παγκρήτιας Υγείας, Πιερίας & Λάρισας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείται στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 40
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΗΚΓ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
U/S ΜΑΣΤΩΝ ή ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

τιμή

55€