1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 40


Το check up γυναικών εώς 40 ετών διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica, εκτός Παγκρήτιας Υγείας, Πολίχνης & Λάρισας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 40
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΗΚΓ
U/S ΜΑΣΤΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

τιμή

55€/70€