1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
check up γυναικών άνω 40

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ 40


Το check up γυναικών άνω 40 διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica, εκτός Αγίας Παρασκευής & Παγκρήτειας Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ 40
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ 
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
U/S ΜΑΣΤΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

τιμή

70€