1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
check up γυναικών άνω 40

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ 40


Το check up γυναικών άνω 40 διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica, εκτός Παγκρήτειας Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ 40
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ 
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
U/S ΜΑΣΤΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

τιμή

70€