1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
check up γυναικών άνω 40

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ 40


Το check up γυναικών άνω 40 διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica, εκτός Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής & Παγκρήτειας Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείται στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ 40
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
Ca125
Ca15.3
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
U/S ΜΑΣΤΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

τιμή

75€