1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
check up ανδρών εώς 40

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 40

Το check up ανδρών εώς 40 διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica, εκτός Περιστερίου, Τούμπας, Πολίχνης, Πιερίας & Λάρισας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείται στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΑΝΤΡΩΝ ΕΩΣ 40
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΗΚΓ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ