1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
check up ανδρών άνω των 40

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΩ 40


Το check up ανδρών άνω των 40 διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica, εκτός Τούμπας, Πολίχνης, Πιερίας & Λάρισας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΑΝΤΡΩΝ ΑΝΩ 40
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
PSA
FPSA
FPSA/TPSA
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ 
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
ΗΚΓ
U/S ΚΑΡΔΙΑΣ

τιμή

75€