1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
check up αθλητών, όμιλος Euromedica

CHECK UP ΑΘΛΗΣΗΣ


Το check up άθλησης διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica, εκτός Τούμπας, Πολίχνης, Πιερίας & Λάρισας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΑΘΛΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
CPK
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΙΤΤΙΝΗ
Κ
Na
Ca
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
γ-Gt
LDH
ΣΑΚΧΑΡΟ
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ
ΗΚΓ
U/S ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

τιμή

60€