1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
check up αθλητών, όμιλος Euromedica

CHECK UP ΑΘΛΗΤΩΝ

Το check up αθλητών διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica, εκτός Τούμπας, Πολίχνης, Πιερίας & Λάρισας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

CHECK UP ΑΘΛΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
CPK
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΙΤΤΙΝΗ
Κ
Na
Ca
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
Γgt
LDH
ΣΑΚΧΑΡΟ
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ
ΗΚΓ
U/S ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ