1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Η Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση τμημάτων κλασικού ακτινολογικού, αξονικού και μαγνητικού τομογράφου στην Αθήνα:

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας  ή Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου  (με πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας – ΕΟΠΠΕΠ) 
  • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
  • Γνώση Η/Υ
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
  • Ομαδικότητα και συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πλήρη απασχόληση
  • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας TCN ST ATH.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων