1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

O Όμιλος Euromedica είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υγείας στην Ελλάδα και διαχειρίζεται ένα ευρύ δίκτυο Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Στις μονάδες του ομίλου συγκαταλέγονται Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης.

Για την Αθήνα αλλά και την Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, Θεσσαλονίκη), μέλος του ομίλου Euromedica, αναζητά για άμεση πρόσληψη :

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ακτινολογίας ή Ακτινοθεραπείας ή Ραδιολογίας ή Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου (με πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας – ΕΟΠΠΕΠ) 
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Ομαδικότητα και συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας TCN ST ATH για την Αθήνα και TCN ST SKG για την Θεσσαλονίκη.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων