1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Η Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ “ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ” στην Κοζάνη:

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της  αλλοδαπής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
 • Πνεύμα συνεργασίας, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας PHARΜ ST KOZ.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων