1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Κλείστε το ραντεβού σας

ΜΟΡΙΑΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Στο τμήμα μοριακής βιολογίας πραγματοποιούνται εξετάσεις με μοριακές μεθόδους ανίχνευσης και ανάλυσης του γενετικού υλικού ιών (COVID-19, HBV, HCV), που είναι απαραίτητες στη διάγνωση και στην παρακολούθηση ιογενών λοιμώξεων, όπως της SARS – CoV-2 καθώς και των ηπατίτιδων B και C. Οι εξετάσεις αυτές παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης του ιικού φορτίου των ως άνω ιών και του προσδιορισμού των υποτύπων των ιών HBV και HCV.