1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Στο Μικροβιολογικό Τμήμα εκτελούνται άμεσες μικροσκοπικές εξετάσεις (γενική ούρων, γενική και παρασιτολογική κοπράνων), καλλιέργειες διαφόρων βιολογικών υγρών σε ειδικά θρεπτικά υλικά, ταυτοποίηση του υπεύθυνου μικροοργανισμού και δοκιμή ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (αντιβιόγραμμα). Επίσης γίνονται αιμοκαλλιέργειες για αερόβια και αναερόβια βακτηρίδια και μύκητες από δείγματα ασθενών με μικροβιαιμία/σηψαιμία.