1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

Το Βιοχημικό τμήμα διαθέτει αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας και ασχολείται με τον προσδιορισμό ενζύμων, ιχνοστοιχείων και διαφόρων ουσιών στον οργανισμό. Συγκεκριμένα, διενεργούνται εξετάσεις αίματος για τον λειτουργικό έλεγχο ηπατικής ( SGOT,SGPT, g-gt , χολερυθρίνη, ALP, λευκώματα), νεφρικής (ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ), παγκρεατικής (αμυλάση ορού και ούρων) και οστικής λειτουργίας (ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο). Επί πρόσθετα πραγματοποιείται έλεγχος λιπιδαιμικός (χοληστερίνη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια), και μεταβολισμού του σιδήρου (σίδηρος, τρανσφερρίνη, TIBC) καθώς και προσδιορισμός ηλεκτρολυτών βιολογικών υγρών, βιταμινών, πρωτεϊνών οξείας φάσεως και καρδιακών δεικτών.

Οι βιοχημικές εξετάσεις μπορούν να ανιχνεύσουν δυσλειτουργίες των συμπαγών οργάνων του οργανισμού καθώς και μεταβολικές διαταραχές αυτού. Έχουν σαν σκοπό τη μέτρηση ουσιών και βιοχημικών παραγόντων, με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών.