1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Το Αιματολογικό τμήμα δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση όλων των νοσημάτων του αίματος και, κυρίως, τις αιματολογικές κακοήθειες, σε συνεργασία με άλλα τμήματα όπως ακτινολογικό και μικροβιολογικό. Στόχος του τμήματος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς όλους τους ασθενείς. Στο τμήμα χρησιμοποιούνται αυτόματοι αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας και πραγματοποιείται πληθώρα εξετάσεων.