1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

TRIPLEX
ΑΓΓΕΙΩΝ

Το υπερηχογράφημα Τriplex είναι μία εξαιρετικά χρήσιμη εξέταση που συνδυάζει τις πληροφορίες της συμβατικής υπερηχοτομογραφικής απεικόνισης ενός αγγείου και τις πληροφορίες εξέτασης της ροής στο αγγείο με Doppler. Επίσης με την εξέταση αυτή ο ιατρός βλέπει πώς ρέει το αίμα στο αγγείο και μετρά την ταχύτητα ροής. Έτσι μπορεί να ελέγξει την πορεία του αγγείου, να υπολογίσει το μέγεθός του και το βαθμό στένωσής του, αν υπάρχει. Το υπερηχογράφημα με Doppler μετράει το πώς τα κύματα ήχου ανακλώνται σε κινούμενα αντικείμενα, εν προκειμένω στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος, και στέλνει τις πληροφορίες στον υπολογιστή, ο οποίος παράγει έγχρωμες εικόνες που απεικονίζουν τη ροή και ορισμένες αλλοιώσεις των αγγείων.

Με τον τρόπο αυτό ο ιατρός μπορεί να εκτιμήσει:

– Την πορεία του αγγείου και το μέγεθός του

– Την ύπαρξη ή όχι στένωσης ή απόφραξης του αγγειακού αυλού

– Τις μεταβολές τις οποίες υφίσταται η ροή του αίματος λόγω των στενώσεων

Οι πιο συχνές περιπτώσεις που ο γιατρός θα σας παραπέμψει για έλεγχο των αγγείων είναι:

– Έλεγχος μετά από παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο

– Check up όταν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες για στεφανιαία νόσο

– Αρτηριακή υπέρταση

– Σακχαρώδης διαβήτης

– Διαλείπουσα χωλότητα

– Κιρσοί φλεβών κάτω άκρων

– Φλεβική θρόμβωση

– Πνευμονική εμβολή

– Συμπτώματα όπως οιδήματα κάτω άκρων, νυχτερινές κράμπες, αίσθημα βάρους στα πόδια, άλγος γαστροκνημίας, πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, δερματικές διαταραχές όπως υπέρχρωση κάτω άκρων, δερματικά έλκη.

– Προληπτικά στην εγκυμοσύνη

Διαδικασία Εξέτασης

Η εξέταση συνήθως δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, εκτός από την περίπτωση εξέτασης της κοιλίας όπου μπορεί να ζητηθεί δίαιτα, και είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη. Η διάρκειά της εξαρτάται από τα σημεία που ο ιατρός πρέπει να ελέγξει. Ο εξεταζόμενος είναι συνήθως σε ύπτια θέση, με τον ιατρό να απλώνει στην εξεταζόμενη περιοχή ένα ειδικό gel που βοηθάει στη διάδοση των υπερήχων του ηχοβολέα. Μέσω αυτής της συσκευής στέλνονται οι εικόνες και οι πληροφορίες στην οθόνη του υπολογιστή και ο γιατρός διεξάγει συμπεράσματα. Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εξεταζόμενος μπορεί να αποχωρήσει αμέσως και να επανέλθει στο κανονικό του πρόγραμμα