1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ
& ΠΙΕΣΗΣ

Το Holter ρυθμού χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια και συσκευή καταγραφής για να παρακολουθήσει τον καρδιακό σας ρυθμό για 24-72ώρες. Ο γιατρός σας αναλύει την καταγραφή λεπτό προς λεπτό για να διαγνώσει προβλήματα του καρδιακού σας ρυθμού.

Το Holter πίεσης χρησιμοποιεί περιβραχιόνιο και συσκευή καταγραφής για να παρακολουθήσει την αρτηριακή σας πίεση για 24ώρες. Ο γιατρός σας αναλύει την καταγραφή για να διαπιστώσει διαταραχές στην αρτηριακή σας πίεση, να καθοδηγήσει τη θεραπεία και να διακρίνει μεταξύ πρωτοπαθών και δευτεροπαθών αιτίων υπέρτασης.