1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Κλείστε το ραντεβού σας

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

H ψηφιακή Μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού που πραγματοποιείται στον μαστογράφο και αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική εξέταση προληπτικού ελέγχου ανίχνευσης καρκίνου του μαστού. Εξασφαλίζει υψηλή ευκρίνεια, εξαιρετική απεικόνιση και μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση, ενώ η ακτινοβολία είναι ελάχιστη. Με την ψηφιακή μαστογραφία είναι δυνατή η ανίχνευση όγκων μεγέθους λίγων χιλιοστών, παθολογίες που δεν μπορούν να βρεθούν με την ψηλάφηση. Ο χρόνος της εξέτασης συνολικά είναι περίπου 20 λεπτά.

Η σημασία της μαστογραφίας στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού είναι μείζονος σημασίας. Η μαστογραφία πρέπει να μπαίνει στη ζωή της γυναίκας από την ηλικία των 40 ετών, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο οικογενειακό ιστορικό που να υπαγορεύει την έναρξη του ελέγχου από πολύ νωρίτερα. Από τα 40 και έπειτα η μαστογραφία πρέπει να γίνεται μία φορά τον χρόνο και κάποιες φορές και συχνότερα, απόφαση που θα λάβει ο γιατρός, ανάλογα με τα ευρήματα και την κατάσταση του στήθους.

Διαδικασία:

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο μαστός τοποθετείται σε μια ειδική πλατφόρμα όπου και θα προκληθεί σταδιακή συμπίεση, απαραίτητη προκειμένου να απεικονιστεί ολόκληρος ο μαστός και να αναδειχθούν οι εσωτερικοί ιστοί του. Η συμπίεση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ενώ η λήψη κοινού παυσίπονου 1 ώρα πριν την εξέταση από γυναίκες που αναφέρουν έντονη δυσφορία-δυσανεξία σε προηγούμενη μαστογραφία, έχει αποδείξει ότι μειώνει την ευαισθησία και έτσι εξασφαλίζεται η ηρεμία και συνεργασία της εξεταζόμενης.