1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Η Ακτινογραφία είναι η πλέον κλασική και συχνότερα χρησιμοποιούμενη εξέταση απεικόνισης, που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και η οποία συμβάλλει στη διάγνωση πολλών παθήσεων. Με τον σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό μειώνεται σημαντικά η ακτινοβολία ενώ εκμηδενίζεται η ανάγκη επαναλήψεων λόγω της άρτιας εικόνας που δίνει. Η εξέταση είναι απλή και δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα λάβετε τις απαραίτητες οδηγίες από τον τεχνολόγο που διενεργεί την εξέταση.

Σημείωση: Σε περίπτωση εγκυμοσύνης συμβουλευτείτε τον ιατρό σας και ενημερώστε εκ των προτέρων τον ακτινολόγο.