1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Το υπερηχογράφημα είναι μια ανώδυνη και ακίνδυνη (χωρίς ακτινοβολία) εξέταση η οποία προσφέρει απεικόνιση διαφόρων οργάνων του σώματος. Εφαρμόζεται ευρύτατα στη σύγχρονη ιατρική και σε όλες τις ειδικότητες. Το υπερηχογράφημα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του εξεταζόμενου χωρίς να απαιτείται, τις περισσότερες φορές, κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί νηστεία ή και κατανάλωση νερού, οπότε σε κάθε περίπτωση ζητήστε να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες κατά τη στιγμή της κράτησης του ραντεβού σας. Η διάρκεια ενός υπερηχογραφήματος είναι περίπου 20 λεπτά.

Στην Euromedica μπορείτε να πραγματοποιήσετε, μεταξύ άλλων, υπερηχοτομογραφίες άνω και κάτω κοιλίας, έσω γεννητικών οργάνων, επιφανειακών οργάνων, triplex αγγείων, ελαστογραφίες.