1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΕΣΤ
ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Το τεστ κοπώσεως, ή αλλιώς δοκιμασία κοπώσεως, είναι μια καρδιολογική εξέταση, η οποία βοηθάει τους ιατρούς να καθορίσουν πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά του ασθενούς κατά τη φυσική δραστηριότητα, που συνδράμει στην διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Το τεστ κοπώσεως γίνεται πάνω σε κυλιόμενο τάπητα, ενώ ταυτόχρονα ο ασθενής συνδέεται με ηλεκτρόδια, ώστε να υπάρχει ηλεκτροκαρδιογράφημα της καρδιακής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο ιατρός αυξάνει σταδιακά το βαθμό δυσκολίας δίνοντας μεγαλύτερη κλίση και ταχύτητα στον τάπητα, ενώ διαρκώς παρακολουθεί την καρδιακή συχνότητα και την αρτηριακή πίεση του εξεταζόμενου.

Το τεστ κοπώσεως ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση, όταν υπάρχουν ενοχλήσεις όπως ζάλη, ταχυπαλμία, δύσπνοια, αρρυθμίες κτλ. καθώς και για να ελεγχθεί η καταλληλότητα για προγράμματα άθλησης. Η διαδικασία είναι ανώδυνη και η διάρκειά της είναι συνήθως 15 λεπτών. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δίνεται αμέσως στον εξεταζόμενο και αναλόγως των ευρημάτων ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις.