1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (Μ.Ο.Π.)

Η οστεοπόρωση, η οποία ονομάζεται και “σιωπηλή νόσος” επειδή μπορεί να εξελίσσεται χωρίς να γίνεται αντιληπτή μέχρις ότου σπάσει κάποιο οστό και πλέον ο πάσχων το ανακαλύψει, είναι μία πάθηση κατά την οποία η πυκνότητα των οστών μειώνεται, αυξάνοντας την πιθανότητα κατάγματος. Τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες, η οστική πυκνότητα αυξάνεται περίπου έως την ηλικία των 30 ετών και στη συνέχεια αρχίζει σταδιακά να ελαττώνεται. Ειδικά στις γυναίκες η ελάττωση της οστικής πυκνότητας αυξάνεται μετά την εμμηνόπαυση και σήμερα υπολογίζεται ότι μία στις τρεις γυναίκες και ένας στους πέντε άντρες, μεγαλύτεροι των 50 ετώ,ν θα υποστούν οστεοπορωτικό κάταγμα.

Ακριβώς επειδή η οστεοπόρωση είναι “σιωπηλή, η σημασία της πρόληψης και του έγκυρου και έγκαιρου ελέγχου, παίζει σημαντικό ρόλο. Η Μ.Ο.Π δείχνει αν κάποιος έχει φυσιολογική οστική πυκνότητα, χαμηλή οστική πυκνότητα ή οστεοπόρωση. Όσο χαμηλότερη οστική πυκνότητα έχετε τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ιατρών για να διαγνωστεί η οστεοπόρωση και να υπολογιστεί η πιθανότητα που έχει κάποιος να υποστεί κάταγμα οφειλόμενο στην οστεοπόρωση.

Στη Euromedica η Μ.Ο.Π. πραγματοποιείται με τη μέθοδο DEXA (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry). Πρόκειται για μη επεμβατική και εντελώς ανώδυνη εξέταση η οποία εστιάζει σε ένα σημείο ώστε να υπολογιστεί η ποσότητα οστού και να διαπιστωθεί αν το άτομο είναι υγιές ή πάσχει από οστεοπενία / οστεοπόρωση. Κατά την διάρκεια της εξέτασης ο εξεταζόμενος ξαπλώνει κάτω από τον ειδικό σαρωτή, χωρίς να χρειαστεί να βγάλει τα ρούχα του, ο οποίος μετακινείται κατά μήκος του ασθενή ώστε να απεικονίσει την περιοχή ενδιαφέροντος. Η όλη διαδικασία δεν κρατάει περισσότερο από 15 λεπτά. Η μέθοδος DEXA στηρίζεται στην χρήση των ακτίνων Χ, η χρησιμοποιούμενη δόση που λαμβάνει ο/η εξεταζόμενος/η είναι όμως εξαιρετικά χαμηλή. 

Η Μ.Ο.Π. συστήνεται κυρίως σε:

  • Άτομα που πάσχουν από οστεοπενία ή οστεοπόρωση
  • Άτομα που έχουν υποστεί κάταγμα σε ηλικία άνω των 50 ετών
  • Γυναίκες άνω των 65 ετών και άνδρες άνω των 70 ετών
  • Γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση και έχουν ιστορικό προηγούμενου κατάγματος
  • Ενήλικες και των δύο φύλων με παθήσεις που σχετίζονται με χαμηλή οστική μάζα ή συνδέονται με απώλεια οστικής μάζας
  • Ασθενείς που ήδη παίρνουν φαρμακευτική αγωγή για μειωμένη οστική μάζα, ώστε να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της θεραπείας που λαμβάνουν

Η εξέταση είναι ασφαλής, σχετικά σύντομη και χωρίς να περιορίζει τον ασθενή σε κλειστό χώρο, όπως συμβαίνει με άλλες απεικονιστικές μεθόδους. Η ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται ο εξεταζόμενος είναι εξαιρετικά χαμηλή.