1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη είναι μια εξέταση που διενεργείται στον Μαγνητικό Τομογράφο και αποτελεί σήμερα την ακριβέστερη μέθοδο στη διάγνωση, τον εντοπισμό, τη σταδιοποίηση και την παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη.

Είναι μια εξέταση ανώδυνη που εστιάζει μόνο στην απεικόνιση του προστάτη αδένα, με τη διάρκειά της περίπου στα 30 λεπτά και τον εξεταζόμενο να βρίσκεται ξαπλωμένο σε ύπτια θέση.

Η πολυπαραμετρική τομογραφία προστάτη επιτρέπει σε αρκετές περιπτώσεις την αποφυγή βιοψίας, ενώ σε όσους χρειάζονται βιοψία, η μαγνητική τομογραφία μπορεί να δείξει καλύτερα, ποια περιοχή του προστάτη πρέπει να διερευνηθεί. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και η λήψη τυχαίου δείγματος από τον αδένα, καθιστώντας λιγότερο επώδυνη και λιγότερο αιματηρή την όλη διαδικασία.