1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι μία εξέταση που αναλύει το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από την καρδιά, καταγράφοντας την καρδιακή συχνότητα και τον καρδιακό ρυθμό ενός ατόμου (δηλαδή πόσο γρήγορα και ρυθμικά χτυπάει η καρδιά). Η εξέταση γίνεται με κατάλληλη συσκευή (ηλεκτροκαρδιογράφος) η οποία καταγράφει σε χαρτί το ηλεκτρικό σήμα που παράγει η καρδιά κατά τη λειτουργία της.

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Η εξέταση πραγματοποιείται από τον ιατρό όταν υπάρχει υποψία για παρουσία καρδιακής πάθησης. Όταν υπάρχουν συμπτώματα συμβατά με καρδιοπάθεια, όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια, ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία και απώλεια αισθήσεων, αποτελεί πολύτιμη εξέταση για τη διάγνωση πιθανής νόσου. Η αξία της είναι μεγάλη, καθώς συμβάλλει στη διάγνωση ισχαιμίας του μυοκαρδίου, στη διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, των αρρυθμιών, στηθάγχης και άλλων παθολογικών καταστάσεων. Είναι επίσης χρήσιμη για την τακτική παρακολούθηση ασθενών με καρδιοπάθεια, καθώς και για τον προληπτικό έλεγχο ατόμων που πρόκειται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Πως πραγματοποιείται η εξέταση;

Για το ΗΚΓ, ο ιατρός θα συνδέσει ειδικά ηλεκτρόδια στο στήθος, τα χέρια και τα πόδια του εξεταζόμενου, τα οποία συνδέονται με τον καρδιογράφο. Στη συνέχεια ο εξεταζόμενος παραμένει ακίνητος και γίνεται η καταγραφή του ΗΚΓ. Η εξέταση είναι εντελώς ανώδυνη και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα δύο λεπτά. Το ΗΚΓ είναι ακίνδυνο καθώς καταγράφει μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα της καρδιάς χωρίς να «δίνει» ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα του εξεταζομένου. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν ένα μικρό εξάνθημα στο σημείο που τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια, λόγω ερεθισμού του δέρματος.

Προετοιμασία Εξέτασης

Πριν από ένα ΗΚΓ, ο ασθενής θα πρέπει να είναι ήρεμος και για μερικές ώρες πριν να μην έχει ασκηθεί έντονα, να έχει πιει καφέ ή να έχει λάβει φάρμακα χωρίς εντολή γιατρού. Το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από την ομιλία ή την κινητικότητα.