1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Η αξονική τομογραφία (Computed Tomography) είναι μια υπεραναλυτική απεικόνιση που γίνεται με τη χρήση ακτίνων Χ και μπορεί να απεικονίσει με ακρίβεια πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου, των πνευμόνων, των οστών, των μαλακών ιστών, της καρδιάς ακόμα και της στοματικής κοιλότητας.

Η εξέταση της αξονικής τομογραφίας είναι ανώδυνη και σύντομης διάρκειας, καθώς με τους σύγχρονους αξονικούς τομογράφους μπορεί να γίνει σε ένα διάστημα, που κυμαίνεται από 10 έως 20 λεπτά, υπολογίζοντας και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας. Κατά την εξέταση και ανάλογα με το είδος της, μπορεί να χορηγηθεί σκιαγραφικό μέσο για την καλύτερη απεικόνιση του σημείου.

Οι αξονικοί τομογράφοι της Euromedica είναι τελευταίας τεχνολογίας, με κύριο χαρακτηριστικό την δραστική μείωση της ακτινοβολίας των εξετάσεων αλλά και την εξαιρετική ποιότητα στις απεικονίσεις.