1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αγγειογραφία γενικά ονομάζεται κάθε εξέταση με την οποία ο ιατρός παίρνει εικόνα των αγγείων.

Η αξονική αγγειογραφία πραγματοποιείται σε πολυτομικό αξονικό τομογράφο αφού προηγηθεί έγχυση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως. Το σκιαγραφικό αποβάλλεται αργότερα από τους νεφρούς στα ούρα. Πρόκειται για μία ανώδυνη εξέταση η οποία διαρκεί λίγα λεπτά. Με την εξέταση ελέγχονται τα αγγεία του εγκεφάλου, του τραχήλου, των άνω και κάτω άκρων αλλά και όλων των περιοχών του σώματος (θωρακική αορτή, κοιλιακή αορτή, νεφρικές αρτηρίες, λαγωνίων αρτηριών κτλ). H αξονική αγγειογραφία είναι σύγχρονη εφαρμογή στη διερεύνηση των αγγείων του σώματος και της κεφαλής. Με την εξέταση αυτή μπορούμε με τρόπο αναίμακτο, ανώδυνο, μη επεμβατικό, να απεικονίσουμε τα αγγεία σε οποιαδήποτε περιοχή του ανθρώπινου σώματος, αποφεύγοντας τη σχετικά επώδυνη και όχι ελεύθερη επιπλοκών κλασική αγγειογραφία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαγνώσουμε στενώσεις, αποφράξεις, ανευρύσματα ή άλλες αγγειακές παθήσεις με μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια.

Η αξονική αγγειογραφία συστήνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου (ανευρύσματα, δυσπλασίες, στενώσεις, αποφράξεις) και των καρωτίδων
  • Παθήσεις της αορτής (ανευρύσματα, στενώσεις, διαχωριστικά ανευρύσματα, έλεγχο μετά από τοποθέτηση stent)
  • Έλεγχος των αγγείων των άνω άκρων (εμβολή, τραύμα) και των κάτω άκρων (στένωση ή απόφραξη αρτηριών, έμβολα σε φλέβες)
  • Έλεγχος των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς (στενώσεις, εκτίμηση του σκορ ασβεστίου)
  • Έλεγχος των πνευμονικών αρτηριών (πνευμονική εμβολή)
  • Έλεγχος των αγγείων του ήπατος (τραύμα, απόφραξη ηπατικών φλεβών)
  • Έλεγχος των νεφρικών αγγείων

Προετοιμασία και διενέργεια της εξέτασης

Η εξέταση είναι γρήγορη, εύκολη και ανώδυνη. Πριν την εξέταση, στον εξεταζόμενο θα ζητηθεί νηστεία κάποιων ωρών.

Ο εξεταζόμενος ξαπλώνει στο εξεταστικό τραπέζι του αξονικού τομογράφου. Στην συνέχεια, τοποθετείται ένας μικρός καθετήρας σε μία φλέβα του χεριού, ο οποίος συνδέεται με τον εγχυτή του σκιαγραφικού. Λόγω του σκιαγραφικού, ενδέχεται να νιώσετε μία ζέστη από πάνω μέχρι κάτω, η οποία όμως και θα υποχωρήσει άμεσα. Στη διάρκεια της εξέτασης, ο τεχνολόγος μπορεί να σας ζητήσει να κρατήσετε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα. Επιπλέον μπορεί να σας ζητήσει να μείνετε εντελώς ακίνητοι για να είναι καθαρές οι εικόνες. Η όλη διαδικασία της εξέτασης διαρκεί συνήθως λιγότερο από 30 λεπτά και ο εξεταζόμενος μπορεί να επανέλθει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες.