1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει στην Θεσσαλονίκη:

ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει και ελέγχει την ορθή λειτουργία της Μονάδας.
 • Παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών, εντοπίζει αποκλίσεις και φροντίζει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών.
 • Φροντίζει για την επέκτασης της πελατειακής βάσης της Μονάδας.
 • Καθοδηγεί, αναπτύσσει και εποπτεύει το προσωπικό.
 • Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Διευθετεί ζητήματα και προβλήματα πελατών μέχρι την επίλυσή τους.
 • Παρακολουθεί θέματα που άπτονται της νομοθεσίας που εμπίπτει η Μονάδα.

Απαραίτητα προσόντα / χαρακτηριστικά:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τίτλος σπουδών στο χώρο της υγείας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις (συνεργασία, διαπραγματευτικές ικανότητες)
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας (γραπτή και προφορική)
 • Άτομο αμερόληπτο, δίκαιο με αίσθηση αντικειμενικότητας
 • Πολύ καλή οργάνωση και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως προσόντων
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας HLT MG ST SKG.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων