1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ


Η Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για τα κεντρικά της γραφεία  στηνΑθήνα:

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση ραντεβού / πελατών / συνεργατών
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση αλληλογραφίας (εξερχόμενης/εισερχόμενης)
 • Οργάνωση γραφείου και καθημερινών υποχρεώσεων

Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Ι.Ε.Κ, Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση H/Y, MS Office
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση
 • Πνεύμα ομαδικότητας και άριστης συνεργασίας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Ευγένεια και συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές ανάπτυξης & εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας RECP ST ATH.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων