1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Η Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για την ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
 • Εξυπηρέτηση ασθενών / συνοδών και ιατρών
 • Προγραμματισμός Ιατρικών Ραντεβού
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών νοσηλείας & εξετάσεων ασθενών
 • Αρχειοθέτηση Ιατρικών Φακέλων
 • Ταμείο

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών  ή συναφές
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και δακτυλογράφησης
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Πολύ καλή επικοινωνία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτες βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας CS2 ST GK.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων