1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Η Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για την περιοχή της Αθήνας:

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
 • Τηλεφωνικό Κέντρο
 • Δακτυλογράφηση πορισμάτων
 • Ταμείο

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή συναφές
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και δακτυλογράφησης
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή επικοινωνία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Δυνατότητα εργασίας σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας SECR ST ATH.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων