1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


Η Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση του μικροβιολογικού τμήματος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ “ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ” στην Κοζάνη:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ιατρικών Εργαστηρίων ή  ΙΕΚ Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Ομαδικότητα και συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Αμοιβές αναλόγως  προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας PAR2 ST KOZ.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων