1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Ο Προγεννητικός έλεγχος διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
TOXO-IGG
TOXO-IGM
CMV-IGG
CMV-IGM
ΕΡΥΘΡΑ IGG
ΕΡΥΘΡΑ IGM
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Ca
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
RHESUS
HbsAg
HCV
HIV
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
TSH

τιμή

150€