1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ


Η Euromedica, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για το Ηράκλειο στην Μαιευτική Κλινική Μητέρα Κρήτης:

ΟΔΗΓΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 • Καλή γνώση Αγγλικών (προφορική επικοινωνία)
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Ομαδικότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία              
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
 • Εκπαίδευση σε Πρώτες Βοήθειες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας AMBDR2 ST CRT.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων