1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
λιπιδαιμικός έλεγχος

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο λιπιδαιμικός έλεγχος διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείται στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ