1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επικοινωνήστε

μαζί μας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, 152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ: 210 3686600 FAX: 210 3686622

E-mail: hqathens@euromedica.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, 152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ: 210 3686600 FAX: 210 3686749

E-mail: procurement@euromedica.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, 152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ: 210 3686800

E-mail: b2b@euromedica.gr

    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων