1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επενδυτικές
Σχέσεις

Διοίκηση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Euromedica Α.Ε.

Γεώργιος Μήτραινας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Στέφανος Ξενάκης

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ευάγγελος Παπαδόπουλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Δημάκης

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Δαμιανός Βαρέλης

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Επενδυτικές
Σχέσεις

Οι μετοχές του ομίλου Euromedica είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών από τον Οκτώβριο του 1999.

Σύμφωνα με την απόφαση της 2ας Μάιου 2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διαπραγμάτευση των μετοχών της EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τελεί υπό αναστολή. Στην κατηγορία αυτή παραμένουν οι μετοχές έως και σήμερα.

Οικονομικές Καταστάσεις

Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερολόγιο

Επικοινωνία με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων

corporate@euromedica.gr