1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Έλεγχος Θυρεοειδούς

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ


Ο Έλεγχος Θυρεοειδούς προσφέρεται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
TSH
FT3
FT4
Anti-TPO
Anti-TG
U/S ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

τιμή

40€