1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ελέγχουμε την καρδιά μας, φροντίζουμε την υγεία μας


Η καρδιά είναι η «ατμομηχανή» του σώματός μας, μια αντλία της οποίας η αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό μας. Για να την κρατάμε όμως υγιή, πρέπει να την ελέγχουμε συχνά, καθώς, αν και κάποιες φορές μπορεί να δώσει προειδοποιητικά σημάδια, ενδέχεται άλλες να μας αιφνιδιάσει δυσάρεστα και μάλιστα με παθήσεις που θα μπορούσαν εγκαίρως να έχουν εντοπισθεί.

Ο καρδιολογικός έλεγχος είναι το βασικό βήμα πρόληψης που θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πλήρη εικόνα της καρδιάς μας και να καταφύγουμε εγκαίρως σε ιατρική βοήθεια, εφόσον αυτή απαιτηθεί. Δυστυχώς συνήθως χρειάζεται να βρεθούμε αντιμέτωποι με ενοχλητικά συμπτώματα, για να ασχοληθούμε με την καρδιά μας, όπως θωρακικό πόνο, αισθήματα παλμών στην καρδιά, τα γνωστά μας φτερουγίσματα, εύκολη κόπωση, επαναλαμβανόμενες δύσπνοιες, οιδήματα στα πόδια ή λιποθυμικά επεισόδια.

Το ιδανικό είναι ο καρδιολογικός έλεγχος να μπαίνει στη ρουτίνα μας χωρίς να είναι ανάγκη, αλλά στο πλαίσιο μιας προσέγγισης πρόληψης. Οι καρδιολογικές εξετάσεις στις οποίες καλό είναι να υποβαλλόμαστε προληπτικά είναι οι αιματολογικές, η ακτινογραφία θώρακος, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το Triplex, αλλά και το τεστ κοπώσεως. Ο καρδιολογικός όμως έλεγχος δεν σταματά εκεί, καθώς μπορεί να συμπεριλάβει και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, για τις οποίες θα αποφασίσει ο ιατρός.

Οι καρδιολογικές εξετάσεις

Αναλυτικά οι εξετάσεις που δίνουν μια πλήρη εικόνα για την υγεία της καρδιάς μας είναι οι ακόλουθες.

Holter ρυθμού και πίεσης: Το Holter ρυθμού χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια και συσκευή καταγραφής, για να παρακολουθήσει τον καρδιακό ρυθμό για 24-72 ώρες. Ο ιατρός αναλύει την καταγραφή λεπτό προς λεπτό, προκειμένου να διαγνώσει προβλήματα του καρδιακού ρυθμού. Το Holter πίεσης χρησιμοποιεί περιβραχιόνιο και συσκευή καταγραφής, για να παρακολουθήσει την αρτηριακή πίεση για 24ώρες. Ο ιατρός αναλύει την καταγραφή, ώστε να διαπιστώσει διαταραχές στην αρτηριακή πίεση, να καθοδηγήσει τη θεραπεία και να διακρίνει μεταξύ πρωτοπαθών και δευτεροπαθών αιτίων υπέρτασης.

Triplex Καρδιάς: Αποτελεί μια από τις βασικές σύγχρονες μεθόδους έρευνας των καρδιακών παθήσεων. Εξετάζονται η καρδιακή λειτουργία, το μέγεθος των καρδιακών κοιλοτήτων, το πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς, η ανατομία και η λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων και του περικαρδίου.

Τεστ κοπώσεως: Το τεστ κοπώσεως ή αλλιώς δοκιμασία κοπώσεως είναι μια καρδιολογική εξέταση που βοηθά τους ιατρούς να καθορίσουν πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά του ασθενούς κατά τη φυσική δραστηριότητα και που συνδράμει στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Το τεστ κοπώσεως γίνεται πάνω σε κυλιόμενο τάπητα, ενώ ταυτόχρονα ο ασθενής συνδέεται με ηλεκτρόδια, ώστε να υπάρχει ηλεκτροκαρδιογράφημα της καρδιακής δραστηριότητας. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση, όταν υπάρχουν ενοχλήσεις, καθώς και για να ελεγχθεί η καταλληλότητα για προγράμματα άθλησης. Η διαδικασία είναι ανώδυνη και η διάρκειά της είναι συνήθως 15 λεπτά.

Stress Echo: Το Stress Echo ή δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα αποτελεί μια εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας, απεικονίζοντας την καρδιά σε συνθήκες stress. Συγκριτικά με το test κοπώσεως, η εξέταση έχει πολύ υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια και προτιμάται σε ασθενείς με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (π.χ. διαβήτης, υπέρταση, κληρονομικό ιστορικό κ.α.) ή ασθενείς με ήδη γνωστή στεφανιαία νόσο (μπαλονάκι-stent, bypass, παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου). Ο εξεταζόμενος λαμβάνει μέσω φλεβοκαθετήρα ειδικό φάρμακο, τη δοβουταμίνη, ενώ βρίσκεται ξαπλωμένος, με αποτέλεσμα την αύξηση των καρδιακών χτύπων, όπως θα συνέβαινε και στη διάρκεια έντονης άσκησης.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα: Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αναλύει το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από την καρδιά, καταγράφοντας την καρδιακή συχνότητα και τον καρδιακό ρυθμό ενός ατόμου. Η εξέταση γίνεται με ηλεκτροκαρδιογράφο που καταγράφει σε χαρτί το ηλεκτρικό σήμα που παράγει η καρδιά κατά τη λειτουργία της. Η εξέταση πραγματοποιείται από τον ιατρό, όταν υπάρχει υποψία για παρουσία καρδιακής πάθησης.

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς: Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι μια από τις πλέον σημαντικές απεικονιστικές τεχνικές για τη διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων και την εκτίμηση της ανατομίας και της λειτουργικότητας της καρδιάς. Πρόκειται για εξέταση μεγάλης ακρίβειας, η οποία αξιοποιεί μόνο τις ιδιότητες του απλού μαγνητικού πεδίου. Τις περισσότερες φορές απαιτείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης η χορήγηση ειδικού σκιαγραφικού.

Μάλιστα, η μαγνητική καρδιάς αποτελεί σήμερα την αποκλειστική μη επεμβατική μέθοδο διάγνωσης της μυοκαρδίτιδας, οξείας και χρόνιας, ενώ είναι χρήσιμη σε παθήσεις όπως οι περικαρδίτιδα, ισχαιμική και διηθητική μυοκαρδιοπάθεια, μεσογειακή αναιμία, βαλβιδοπάθειες των συγγενών, αλλά και επίκτητων μυοκαρδιοπαθειών μη ισχαιμικής αιτιολογίας, καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριακή και πνευμονική υπέρταση και όγκοι καρδιάς.

Αξονική τομογραφία: Η αξονική τομογραφία είναι μια υπεραναλυτική απεικόνιση που γίνεται με τη χρήση ακτίνων Χ και μπορεί να απεικονίσει με ακρίβεια πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς. Η εξέταση είναι ανώδυνη και σύντομης διάρκειας, καθώς με τους σύγχρονους αξονικούς τομογράφους μπορεί να γίνει σε διάστημα μεταξύ 10 και 20 λεπτών, υπολογίζοντας και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας. Κατά την εξέταση και ανάλογα με το είδος της, μπορεί να χορηγηθεί σκιαγραφικό μέσο για την καλύτερη απεικόνιση του σημείου.

Επίσης, στις απαιτούμενες αιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνονται γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL-χοληστερίνη, LDL-χοληστερίνη, SGOT, SGPT, CPK, γ-GT, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο. Αν συνυπάρχουν αρρυθμίες προβλέπεται και έλεγχος λειτουργίας θυρεοειδούς: T3, T4, TSH.

Στα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου Euromedica διενεργούνται όλες οι παραπάνω εξετάσεις με αξιοπιστία και ταχύτητα, χάρη στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό. Φροντίζουμε την καρδιά μας, βάζουμε τον καρδιολογικό έλεγχο στη ζωή μας και προλαβαίνουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, θωρακίζοντάς την εγκαίρως.