1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Το διαγνωστικό κέντρο Ιπποκράτης Νίκαιας ιδρύθηκε το 1991 και ενσωματώθηκε στον όμιλο της Euromedica το 2008. Το κέντρο παρακολουθεί συνεχώς τις νέες εξελίξεις στον ιατρικό χώρο, ανανεώνει και εκσυγχρονίζει τον ιατροτεχνολογικό του εξοπλισμό, εφαρμόζει τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διαγνωστική του μεθοδολογία και μεριμνά αδιάκοπα για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το κέντρο εξυπηρετεί αξιόπιστα περισσότερους από 20,000 ασθενείς τον χρόνο, διαθέτοντας κορυφαίο επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων.

Ο Ιπποκράτης Νίκαιας λειτουργεί πλήρες απεικονιστικό τμήμα διαθέτοντας ανοιχτού τύπου μαγνήτη που εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση στον εξεταζόμενο απαλείφοντας το άγχος της κλειστοφοβίας. Παράλληλα, λειτουργούν νευρολογικό και γαστρεντερολογικό ιατρείο ενώ το κέντρο διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε παιδιά.

Το διαγνωστικό κέντρο Ιπποκράτης Νίκαιας είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και όλους τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς. Εφαρμόζει σύστημα ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, ενώ το εργαστήριο του κέντρου είναι πιστοποιημένο κατά  ISO 15189 .

Επικοινωνία

Γρ. Λαμπράκη 77, Νίκαια, ΤΚ 18454

Τηλέφωνο: 210 4941000

CO
NTA
CT

Οδηγίες πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

ΔΕΥΤ-ΠΑΡ: 6:30-21:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:00-13:30