1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Δίκτυο
Διαγνωστικών
Κέντρων

Η Euromedica αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με ένα δίκτυο 23 διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα. Τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου εξυπηρετούν χιλιάδες εξεταζόμενους με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και με τεχνολογικές υποδομές που εξασφαλίζουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα, διαθέτοντας έμπειρο και καταξιωμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Παράλληλα, όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια είναι συνδεδεμένα με online σύστημα, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να έχει πρόσβαση στον φάκελό του σε όλες τις μονάδες του δικτύου. Σε κάθε ένα διαγνωστικό κέντρο του ομίλου εφαρμόζεται Σύστημα Ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υλοποιείται ένα ευρύ πλάνο ανανέωσης του ιατρικού εξοπλισμού των διαγνωστικών ιατρείων, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας. Σήμερα, τα διαγνωστικά κέντρα της Euromedica καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως απεικονιστικές, εργαστηριακές, καθώς και υπηρεσίες ιατρείων. 

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ