1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
έλεγχο Χοληστερίνης, Τριγλυκεριδίων, HDL, LDL και Αθηρωματικού Δείκτη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Ο έλεγχος για βιβλιάριο υγείας διενεργείται σε όλα τα κέντρα του ομίλου Euromedica. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο κέντρο που σας εξυπηρετεί μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

τιμή

20€