ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ (Κέντρο Μοριακής Βιολογίας)

Η EuroGenetica είναι η πρώτη ιδιωτική μονάδα ανάλυσης γενετικού υλικού που ιδρύθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο αναφοράς με διεθνείς προδιαγραφές.

Η εταιρία υποστηρίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Βόρεια Ελλάδα όσο και στην Αθήνα.

Η EUROGENETICA S.A. παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αναλύσεις Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρογενετικής, Βιοχημικής Γενετικής, καθώς και Γενετικής Συμβουλευτικής, οι οποίες προσφέρουν βασικές πληροφορίες για την παθογένεση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη διαφόρων νοσημάτων.

Το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό σε συνδυασμό με τον υψηλής τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό διασφαλίζουν μέγιστη ταχύτητα και αξιοπιστία στην παροχή του συνόλου των υπηρεσιών.

Στην EUROGENETICA S.A. πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, εξετάσεις που αφορούν τόσο στον προγεννητικό όσο και στον μεταγεννητικό γενετικό έλεγχο. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν στη μοριακή διαγνωστική γενετικών νοσημάτων, στην ανάλυση γενετικών δεικτών (καρκίνος, υπογονιμότητα κ.α.), στην ανάλυση καρυοτύπου, στον μοριακό έλεγχο μεταβολικών νοσημάτων, στην ανίχνευση και ποσοτικοποίηση μικροοργανισμών-ιών, καλύπτοντας όλο το φάσμα της γενετικής διάγνωσης.

Διεύθυνση

Αδριανουπόλεως 7, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55133

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο: +30  2310 474414

Fax: +30 2310 474415

e-mailinfo@eurogenetica.gr

Παράρτημα Αθηνών

Διεύθυνση 

Μιχαλακοπούλου 125 & Βερβαινών 14, 115 27, Αμπελόκηποι, Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30  210 7474904

Fax: +30 210 7474908

e-mail: info@eurogenetica.gr

www.eurogenetica.gr