Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ

ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ: Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Το Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ δημιουργήθηκε το 1985 αποτελώντας ένα από τα πρώτα κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Από το 2006 έχει ενταχθεί στη Μαιευτική - Γυναικολογική - Χειρουργική Κλινική «ΓΕΝΕΣΙΣ» συνδυάζοντας το εξειδικευμένο σε θέματα υπογονιμότητας προσωπικό, που αποτελείται από ιατρούς, βιολόγους, μαίες, νοσηλεύτριες και όλες τις επιπλέον απαραίτητες ειδικότητες, με την τεχνολογία, τις υποδομές και το περιβάλλον που εγγυάται η Euromedica σε όλες τις μονάδες της.

Με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, η ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ συμμετέχει με τα αποτελέσματά της στην ετήσια ευρωπαϊκή καταγραφή δεδομένων εξωσωματικής γονιμοποίησης (EIM, European IVF Monitoring program) η οποία πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE).