Είστε εδώ

Ψυχική Υγεία

Μήνυμα σφάλματος

  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wblocks_social() (γραμμή 152 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wblocks/wblocks.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu() (γραμμή 71 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu_footer() (γραμμή 77 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν τόσο τη νοσηλεία όσο και την παρακολούθηση των ασθενών. Αναλόγως των ειδικών συνθηκών και του είδους της πάθησης η θεραπεία μπορεί να αφορά στη νοσοκομειακή περίθαλψη του ασθενούς, την πραγματοποίηση συμβουλευτικών συνεδριών, τη φαρμακευτική αγωγή κλπ.

Οι μονάδες και τα τμήματα ψυχικής υγείας της Euromedica διαθέτουν ιατρούς όλων των σχετικών ειδικοτήτων που έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την αγωγή εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών, σε συνεργασία και με τον ΕΟΠΥΥ.