Είστε εδώ

Πλαστική και Αισθητική Ιατρική

Η πλαστική χειρουργική είναι ένας ιατρικός κλάδος που έχει ποικίλες εφαρμογές, περιλαμβάνοντας τόσο την αισθητική και κοσμητική ιατρική, όσο και τις επανορθωτικές επεμβάσεις που αποκαθιστούν ή αναβαθμίζουν λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πλήρη θεραπεία και την κοινωνική ένταξη.

Η Euromedica διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα Πλαστικής και Αισθητικής Ιατρικής που υποστηρίζονται πλήρως από τα υπόλοιπα τμήματα των μονάδων της, προκειμένου να καλύπτονται με τον καλύτερο τρόπο ανάγκες ασθενών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ορισμένες επανορθωτικές επεμβάσεις καλύπτονται από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.