Είστε εδώ

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Οι νοσοκομειακές μονάδες της Euromedica παρέχουν κορυφαία ιατρική φροντίδα και περίθαλψη, με τη δέσμευση και το αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζει τον Όμιλο σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητάς του. Η Euromedica συνεργάζεται με τον ΕΟΠΥΥ αλλά και τις περισσότερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, καλύπτοντας όλο το εύρος των ασθενειών και αναγκών νοσηλείας.

Στα νοσοκομεία της Euromedica περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα και οι ειδικότητες που απαιτούνται για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις ιατρικές μονάδες μας λειτουργούν Τμήματα Γενικής Παθολογίας, Μαιευτικά- Γυναικολογικά, Καρδιολογικά, Ορθοπεδικά, Πνευμονολογικά, Νευρολογικά Τμήματα, Χειρουργικά Τμήματα όλων των ειδικοτήτων, Παιδιατρικά, εξειδικευμένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Ογκολογικά Τμήματα και Χημειοθεραπείας, καθώς και Τμήματα όλων των εργαστηριακών εξετάσεων.